Usługi marketingowe – PKD. Jakie wybrać?

W dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu nieodłącznym elementem sukcesu jest efektywna promocja i marketing. To właśnie dzięki odpowiedniej strategii marketingowej przedsiębiorstwa zdobywają uwagę klientów i budują swoją markę. Jednak, aby działać w pełni zgodnie z przepisami prawa, a także w sposób opłacalny, warto dokładnie zrozumieć kluczowe kategorie usług marketingowych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). To temat, który poruszymy w naszym dzisiejszym artykule. Poznamy najważniejsze kody PKD dotyczące usług marketingowych oraz dowiemy się, jakie przepisy regulują tę dziedzinę.

PKD to skrót od „Polska Klasyfikacja Działalności” (inaczej zwana PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Jest to system klasyfikacji działalności gospodarczej stosowany w Polsce. PKD służy do klasyfikowania różnych rodzajów działalności gospodarczej i usług na podstawie określonych kodów numerycznych.

Kody PKD pomagają organom administracji publicznej, firmom, statystykom oraz innym podmiotom identyfikować i klasyfikować różne rodzaje działalności gospodarczej. Dzięki nim można określić, jakie rodzaje usług lub produktów oferuje przedsiębiorstwo, a także ułatwiają zbieranie danych statystycznych, zarządzanie podatkami i innymi kwestiami związanymi z regulacjami prawnymi.

Podczas zakładania lub rejestracji działalności gospodarczej w Polsce, przedsiębiorcy są zobowiązani do wyboru odpowiedniego kodu PKD, który najlepiej odzwierciedla charakter ich działalności. Poprawny wybór kodu PKD ma znaczenie m.in. w kontekście rozliczeń podatkowych i identyfikacji branży, w której firma działa.

Jakie PKD na usługi marketingowe?

Wybór odpowiedniego kodu PKD dla usług marketingowych zależy od rodzaju działalności, jaką świadczysz w ramach marketingu. Oto kilka przykładowych kodów PKD, które mogą być stosowane do różnych rodzajów usług marketingowych:

 1. 73.11.Z – Reklama agencji reklamowej (zakres działalności agencji reklamowej).

 2. 73.12.Z – Działalność agencji mediowej (zakup mediów reklamowych).

 3. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.

 4. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 5. 58.11.Z – Wydawanie książek.

 6. 58.19.Z – Wydawanie pozostałych książek i broszur.

Co oznacza PKD 73.11 Z?

Oznaczenie PKD 73.11.Z to klucz do identyfikacji agencji reklamowych w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dla osób niezaznajomionych z terminologią i skomplikowanym systemem klasyfikacji działalności gospodarczej, może to brzmieć enigmatycznie, ale w rzeczywistości jest to kluczowy element dla rozwoju i rozpoznawalności firm działających w dziedzinie reklamy.

Agencje reklamowe, które posiadają kod PKD 73.11.Z, są wyspecjalizowane w szerokim zakresie usług związanych z promocją, reklamą (często jest to również projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam, marketing bezpośredni, prowadzenie kampanii reklamowych, bezpośrednią reklamę korespondencyjną czy inne, pozostałe usługi reklamowe). To one odpowiadają za tworzenie, planowanie oraz realizowanie kampanii reklamowych poprzez media, które skierowane są na różnorodne kanały komunikacji, takie jak telewizja, radio, internet, prasa, czy reklama zewnętrzna. Agencje reklamowe pracują nad budowaniem wizerunku produktów czy usług swoich klientów, a także wspierają je w osiąganiu sukcesu na konkurencyjnym rynku.

W ramach usług oferowanych przez agencje reklamowe znajduje się również projektowanie materiałów reklamowych, takich jak plakaty, ulotki, spoty telewizyjne czy reklamy internetowe. Agencje te pomagają klientom w określeniu strategii marketingowej i dostosowaniu jej do ich potrzeb oraz celów biznesowych.

Kod PKD 73.11.Z jest istotny z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga klientom w identyfikacji profesjonalnych partnerów w dziedzinie reklamy. Firmy, które posiadają ten kod, są zobowiązane do spełnienia określonych standardów jakości oraz przestrzegania regulacji dotyczących uczciwego i etycznego reklamowania. Po drugie, ten kod tak jak wspomniałam wcześniej ułatwia organom administracji publicznej w zbieraniu danych statystycznych oraz w zarządzaniu podatkami i regulacjami związanymi z branżą reklamową.

Warto podkreślić, że branża reklamowa jest dynamiczna i niesamowicie ważna w dzisiejszym świecie biznesu. Agencje reklamowe pełnią kluczową rolę w pomaganiu firmom w budowaniu marki i dotarciu do swojej grupy docelowej, dlatego kod PKD 73.11.Z jest nie tylko cyfrowym oznaczeniem, ale także symbolem profesjonalizmu i kreatywności w dziedzinie reklamy.

Co obejmuje PKD 74.90 Z?

Agencje marketingowe, które działają w ramach kodu PKD 74.90.Z, mogą oferować różnorodne usługi związane z doradztwem, analizami i działalnością techniczną. Przykładowe usługi i działalności agencji marketingowych, które mogą być objęte tym kodem PKD, obejmują:

 1. Doradztwo marketingowe: Obejmuje to planowanie strategii marketingowej, analizę rynku, identyfikację grupy docelowej, badania konkurencji i opracowywanie planów marketingowych.

 2. Badania rynkowe i opinii publicznej: Agencje marketingowe mogą przeprowadzać badania rynku, zbierać dane o zachowaniach konsumentów, preferencjach i trendach oraz dostarczać wglądy niezbędne do opracowywania strategii marketingowych.

 3. Usługi projektowania graficznego i reklamowego: Agencje te mogą dostarczać usługi związane z projektowaniem materiałów reklamowych, takich jak banery, ulotki, katalogi, logo i inne elementy wizualne.

 4. Usługi mediowe: Agencje marketingowe mogą zajmować się zakupem mediów reklamowych, planowaniem kampanii reklamowych w różnych kanałach, takich jak telewizja, radio, Internet czy realizacją reklam zewnętrznych (w tym również prowadzenie prospektów i próbek reklamowych oraz produkcji reklam telewizyjnych).

 5. Usługi marketingu internetowego: To obejmuje strategie marketingu online, w tym optymalizację wyszukiwarek (SEO), reklamę w mediach społecznościowych, kampanie e-mail marketingowe i inne działania związane z promocją w Internecie.

 6. Analizy danych i wsparcie techniczne: Agencje marketingowe mogą świadczyć usługi analizy danych, monitoringu efektywności kampanii marketingowych, dostarczania narzędzi technicznych do zbierania i analizy danych oraz wsparcia technicznego związanego z narzędziami marketingowymi.

Warto zaznaczyć, że konkretny zakres usług oferowanych przez agencje marketingowe zależy od ich specjalizacji i kompetencji. Kod PKD 74.90.Z obejmuje szeroki zakres działań profesjonalnych i technicznych, co sprawia, że agencje marketingowe mogą znaleźć w nim miejsce, gdy ich działalność nie mieści się w bardziej szczegółowych kategoriach PKD.

Co oznacza PKD 73.12.Z?

Kod PKD 73.12.Z odnosi się do ,,Działalności agencji mediowej”. Oznacza to, że przedsiębiorstwa lub firmy posiadające ten kod PKD specjalizują się w działalności agencji mediowych. Agencje mediowe zajmują się zakupem mediów reklamowych w imieniu swoich klientów oraz planowaniem kampanii reklamowych w różnych kanałach mediów, takich jak telewizja, radio, Internet (głównie social media, konta typu Facebook, Instagram itp.) prasa, reklama zewnętrzna i inne.

Usługi agencji mediowych obejmują negocjacje z właścicielami mediów w celu uzyskania najlepszych warunków zakupu reklamowego, zaplanowanie i optymalizację kampanii reklamowych oraz dostarczanie klientom narzędzi i analiz dotyczących efektywności reklam. Agencje pomagają klientom w dotarciu do swojej grupy docelowej, poprzez właściwe umiejscowienie reklam w odpowiednich mediach oraz wykorzystanie strategii mediowych dostosowanych do celów marketingowych swoich klientów.

Czy usługa marketingowa podlega pod GTU?

Tak, usługi marketingowe mogą podlegać opodatkowaniu na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach ogólnych przepisów VAT. Odpowiednia stawka VAT zależy od rodzaju świadczonej usługi marketingowej oraz statusu podatnika.

W przypadku usług marketingowych, stawka VAT wynosi zazwyczaj 23%, ale istnieją pewne wyjątki. Na przykład, jeśli świadczone są usługi reklamy w gazetach, czasopismach lub na stronach internetowych, stawka VAT może wynosić 8% (w ramach obniżonej stawki VAT). Jednakże, obniżona stawka VAT jest dostępna tylko w przypadku określonych rodzajów reklamy, a nie dla wszystkich usług marketingowych.

Oznaczanie grup towarów i usług, tzw. GTU, odnosi się wyłącznie do konkretnych rodzajów świadczonych usług. W przypadku świadczenia usług marketingowych, właściwym kodem jest GTU 12. Aby precyzować zakres usług marketingowych, które podlegają temu kodowi, trzeba się odwoływać do PKWiU działalności danego podatnika. GTU 12 jest stosowane, gdy działania są związane z PKWiU 73.1, co obejmuje szeroko rozumiane usługi reklamowe.

W praktyce oznacza to, że usługi marketingowe, takie jak promowanie marek klientów w Internecie lub działania marketingowe na eventach, włączając w to dystrybucję ulotek i broszur do określonej grupy odbiorców klientów, mogą być zaklasyfikowane jako marketing bezpośredni. W związku z tym, przy wystawianiu faktury za te usługi, należy używać kodu GTU 12.

Czy usługi marketingowe to reklama?

Usługi marketingowe i reklama to powiązane ze sobą dziedziny, ale nie są to dokładnie te same pojęcia. Reklama jest jednym z elementów usług marketingowych, ale marketing obejmuje znacznie szerszy zakres działań.

Reklama to konkretny rodzaj promocji, który ma na celu promowanie produktów, usług lub marek poprzez płatne ogłoszenia w mediach, takie jak telewizja, radio, prasa, internet czy reklama zewnętrzna. Reklama ma na celu docieranie do potencjalnych klientów i przekazywanie im informacji o produkcie lub usłudze w celu zachęcenia do zakupu.

Marketing, z drugiej strony, to szersza koncepcja, która obejmuje cały proces związany z identyfikacją potrzeb klientów, opracowywaniem produktów lub usług, ustalaniem cen, wybieraniem odpowiednich kanałów dystrybucji, promocją (co obejmuje reklamę), badaniami rynku i analizą konkurencji. Marketing jest bardziej strategicznym podejściem, które ma na celu zrozumienie rynku i klientów oraz opracowanie planów i strategii, aby osiągnąć cele biznesowe.

Czy działalność agencji reklamowych może być na ryczałcie?

Działalność agencji reklamowych może być opodatkowana na zasadach ryczałtu, ale konkretna możliwość korzystania z tego rodzaju opodatkowania może zależeć od wielu czynników, w tym od formy prawnej prowadzenia działalności, przychodów, liczby zatrudnionych pracowników itp. W Polsce, agencje reklamowe mogą prowadzić swoją działalność w formie działalności gospodarczej lub na podstawie umowy o pracę, co ma wpływ na sposób opodatkowania.

Dla niektórych mikroprzedsiębiorców w Polsce dostępna jest forma opodatkowania ryczałtem, czyli tzw. podatek od przychodów ewidencjonowanych (PPE). Przy wyborze tej formy opodatkowania, przedsiębiorca płaci stałą stawkę podatku od swoich przychodów, a nie od zysku, co jest bardziej prostą formą opodatkowania. Jednakże, istnieją określone warunki, które trzeba spełnić, aby być uprawnionym do korzystania z opodatkowania na zasadach ryczałtu, w tym limity przychodów.

Warto podkreślić, że opodatkowanie na zasadach ryczałtu może nie być korzystne dla wszystkich agencji reklamowych, zwłaszcza tych o większych przychodach lub zatrudnieniu pracowników. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący agencje reklamowe powinni skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby dokładnie określić, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla ich konkretnej sytuacji.

-WZORY DOKUMENTÓW-

POLITYKA PRYWATNOŚCI